Projekty zawierają się najczęściej w następujących fazach:

------------------------

    Architektura jednorodzinna:

    • Analizy wstępne i ustalenie programu inwestycji
    • Koncepcja architektoniczna
    • Wizualizacje 3D, spacer wirtualny
    • Administracja procedurami (formalności urzędowe, mapy, pozwolenia, wnioski, pomiary geodezyjne, badania gruntu itd.)
    • Projekt budowlany (zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi)
    • Charakterystyka energetyczna
    • Nieograniczona pomoc telefoniczna

    • Pomoc w doborze wykonawcy (+)
    • Projekt wykonawczy (+)
    • Projekt wnętrz (+)
    • Propozycja rozwiązań energooszczędnych (+)
    • Nadzór autorski architekta na budowie (+)

 

    Architektura kubaturowa:

    • Analizy wstępne i ustalenie programu inwestycji
    • Koncepcja architektoniczna lub koncepcja wnętrz
    • Wizualizacje, spacer wirtualny
    • Administracja procedurami (formalności urzędowe, mapy, pozwolenia, wnioski, pomiary geodezyjne, badania gruntu itd.)
    • Projekt budowlany (zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi)
    • Szczegółowa charakterystyka energetyczna wraz z propozycją rozwiązań energooszczędnych
    • Uzgodnienia z rzeczoznawcami
    • Kosztorysy i specyfikacje

 

    • Projekt wykonawczy (zagospodarowanie, architektura, konstrukcja, instalacje, drogi) (+)
    • Projekt wnętrz (architektura, instalacje) (+)
    • Stylizacja wnętrza (dobór elementów ruchomych i dekoracyjnych) (+)
    • Pomoc w doborze wykonawcy (+)
    • Nadzór autorski architekta na budowie, nieograniczona pomoc telefoniczna (+)

 

KaminskiDesign.com.pl
Script logo