Architektura kubaturowa

---------------------

Oferujemy kompleksowy zakres naszych usług:

⇒ doradztwo i analizy związane z zakupem działki budowlanej, ⇒ doradztwo w zakresie określania możliwości technicznych i prawnych planowanych inwestycji,
⇒    opracowania analiz i koncepcji na potrzeby uzyskania – Decyzji o warunkach zabudowy,
⇒    pomoc w uzyskaniu map do celów projektowych,
⇒    pomoc w wykonaniu badań geotechnicznych gruntu,
⇒    ekspertyzy i inwentaryzacji budowlanej istniejących budynków,
⇒    koncepcje architektoniczne w oparciu o wytyczne inwestora, przepisy prawa, normy budowlane,
⇒    obsługa w zakresie spraw urzędowych poprzedzających projekt oraz w trakcie trwania projektu,
⇒    przygotowanie wielobranżowego projektu budowlanego, zgodnie z przepisami prawa, sztuką budowlaną, wymogami władz lokalnych,
⇒    wszelkie uzgodnienia – SANEPID, BHP, PPOŻ, Konserwator zabytków, ZUD,
⇒    uzyskanie pozwolenia na budowę,opracowanie wielobranżowych projektów wykonawczych i projektów aranżacji wnętrz,
⇒    nadzór autorski na budowie (sprawdzenie zgodności prac z projektem i bieżąca pomoc w czasie budowy),
⇒    opracowanie kosztorysów, przedmiarów robót , specyfikacji technicznej odbioru robót.

 

KaminskiDesign.com.pl
Script logo